Ana Sayfa Ekonomi DARDANEL ÖNENTAŞ BESIN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor - SonDakikaHaberlerii

DARDANEL ÖNENTAŞ BESIN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor – SonDakikaHaberlerii

DARDANEL ÖNENTAŞ AZIK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Iştirake Ilişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Anapara Hak İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Sair Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2019 – 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Istekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Günahlara Ait Düzeltmeler
0
Gayrı Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Meblağ
0
Aktarımlar
-70.199.390 70.199.390 0 0
Yekun Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.779.201 -7.779.201 -7.779.201
Devir Karı (Zararı)
0
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Varlık Arttırımı
0
Anapara Azaltımı
0
Anapara Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Devirde Ödenen Kar Üleşi Avansları
0
Kar Hisseleri
0
Kar Hakkı Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Vesair Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı Iştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hak Orantısı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hak Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Behre Sahiplerinin Öbür Ekleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Makul Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Fiyat
0
Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Münasip Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Meblağ
0
Forward Ahdinin Forward Bileşeninin Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Münâsib Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Münasip Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Fiyat
0
Sair Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Periyot Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -343.127.154 -7.779.201 -288.367.475 -288.367.475
Cari Periyot 01.01.2020 – 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.982.461 -343.127.154 5.323.106 -274.989.844 -274.989.844
Aktarımlar
5.323.106 -5.323.106 0 0
Yekun Kapsamlı Gelir (Gider)
63.972.131 63.972.131 63.972.131
Devir Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.982.461 -337.804.048 63.972.131 -211.017.713 -211.017.713

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2020 – 31.03.2020 Evvelki Periyot 01.01.2019 – 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.131.564 3.990.975
Devir Karı (Zararı)
63.972.131 -7.779.201
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
63.972.131 -7.779.201
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.801.487 2.123.234
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
10,11 951.372 624.433
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.141.721 1.541.521
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.141.721 1.541.521
Nema (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
17 -291.606 -42.720
İşletme Varlığında Gerçekleşen Değişimler
4.357.946 9.646.942
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.030.598 -3.984.061
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 13.030.598 -3.984.061
Faaliyetlerle İlgili Sair Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.079.064 87.373
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.079.064 87.373
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 5.416.663 6.452.655
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
456.081 10.820.805
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
456.081 10.820.805
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 560.614 718.845
Faaliyetler ile İlgili Gayrı Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.517.057 -4.863.452
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Gayri Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.517.057 -4.863.452
İşletme Varlığında Gerçekleşen Gayrı Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.490.111 414.777
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.531.788 453.416
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -41.677 -38.639
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
70.131.564 3.990.975
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.952.489 -1.343.804
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.952.489 -1.343.804
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -6.952.489 -1.343.804
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.844.824 1.584.303
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.844.824 1.584.303
Kredilerden Nakit Girişleri
32.844.824 1.584.303
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESIRINDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.023.899 4.231.474
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.023.899 4.231.474
PERIYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.789.059 303.439
DEVIR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
109.812.958 4.534.913

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2020 Evvelki Devir 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 109.812.958 13.789.059
Ticari Alacaklar
69.869.282 82.899.881
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.266.697 22.376.530
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 61.602.585 60.523.351
Gayri Alacaklar
7.233.432 4.169.232
Bağlı Taraflardan Gayrı Alacaklar
0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Gayrı Alacaklar
7 7.233.432 4.169.232
Stoklar
8 24.544.666 29.961.329
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
9 14.816.621 4.754.996
Gayrı Dönen Varlıklar
3.277.461 4.809.249
Alakalı Taraflardan Sair Dönen Varlıklar
0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
15 3.277.461 4.809.249
ARA YEKUN
229.554.420 140.383.746
YEKUN DÖNEN VARLIKLAR
229.554.420 140.383.746
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 30.469.578 26.230.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.529.748 1.767.568
Vesair Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.529.748 1.767.568
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
220.785 267.546
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
9 220.785 267.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 3.023.644 2.678.053
Öbür Duran Varlıklar
37 37
Alakalı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
37 37
YEKUN DURAN VARLIKLAR
37.243.792 30.943.844
YEKUN VARLIKLAR
266.798.212 171.327.590
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 111.812.063 100.304.441
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 111.812.063 100.304.441
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 36.465.416 65.182.581
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 36.465.416 65.182.581
Öbür Finansal Yükümlülükler
4 8.973.220 7.076.904
Ticari Borçlar
104.887.235 104.431.155
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 104.887.235 104.431.155
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13 4.430.548 3.869.934
Gayrı Borçlar
7 815.930 857.796
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Gayri Borçlar
7 815.930 857.796
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Bağıtlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 44.374.148 47.705.163
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Bağıtlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 44.374.148 47.705.163
Gayri Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 501.371 543.048
ARA YEKUN
312.259.931 329.971.022
YEKUN KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
312.259.931 329.971.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 154.872.404 106.714.354
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 154.872.404 106.714.354
Sair Borçlar
7 737.113 881.289
Bağlantılı Taraflara Vesair Borçlar
0 0
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
7 737.113 881.289
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.866.009 8.724.286
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
13 9.866.009 8.724.286
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 80.468 26.483
YEKUN UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.555.994 116.346.412
YEKUN YÜKÜMLÜLÜKLER
477.815.925 446.317.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Iştirake Ilişkin Özkaynaklar
-211.017.713 -274.989.844
Ödenmiş Kapital
16 53.281.753 53.281.753
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 2.982.461 2.982.461
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
16 2.982.461 2.982.461
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
16 2.982.461 2.982.461
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
-337.804.048 -343.127.154
Net Devir Karı yahut Zararı
63.972.131 5.323.106
YEKUN ÖZKAYNAKLAR
-211.017.713 -274.989.844
YEKUN KAYNAKLAR
266.798.212 171.327.590

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2020 – 31.03.2020 Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.03.2019
Kar yahut Zarar ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZARAR KISMI

Hasılat
18 211.048.404 110.247.663
Satışların Maliyeti
18 -148.327.116 -78.938.640
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.721.288 31.309.023
BRÜT KAR (ZARAR)
62.721.288 31.309.023
Umumi Idare Sarfiyatları
19 -8.217.926 -6.944.317
Pazarlama Masrafları
19 -30.366.192 -12.009.456
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
19 -260.468 -329.376
Esas Faaliyetlerden Gayrı Gelirler
21 13.732.664 10.713.726
Esas Faaliyetlerden Öteki Masraflar
21 -5.681.042 -10.696.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.928.324 12.043.347
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.928.324 12.043.347
Finansman Gelirleri
22 57.213.734 0
Finansman Sarfiyatları
22 -25.461.533 -19.865.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.680.525 -7.821.921
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 291.606 42.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 291.606 42.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVIR KARI (ZARARI)
63.972.131 -7.779.201
DEVIR KARI (ZARARI)
63.972.131 -7.779.201
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Behreleri
63.972.131 -7.779.201
Hak Başına Yarar

Behre Başına Yarar

Behre Başına Çıkar (Zarar)

Sulandırılmış Hak Başına Yarar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları)
13 0 0
Kar yahut Zarar Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0 0
SAIR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 0 0
YEKUN KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.972.131 -7.779.201
Yekun Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hakları
63.972.131 -7.779.201

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844854

BIST


SonDakikaHaberlerii

Son Dakika Haberlerihttps://sondakikahaberlerii.com
Spor, Teknoloji, Ekonomi ve Hayattan Haberler. Hepsi Ve Daha Fazlası Son Dakika Haberleriinde!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Must Read

Uzaktan eğitime ‘Cuma namazı’ ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen yazıda EBA canlı derslerin cuma namazına göre ayarlanması istendi. Ayrıca gönderilen yazıya göre 54 EBA canlı...

PES’ten Kılıçdaroğlu’na destek: Artık yeter

PES, Çakıcı'nın, Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerini kınadıklarına ilişkin bir açıklama yayımladı. "ARTIK YETER, KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAYIZ"PES'in resmi twitter hesabından daha önce...

Fahrettin Koca yalanlamıştı, Sağlık Bakanlığı harekete geçti!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un gündeme getirdiği, özel sağlık kuruluşlarındaki fahiş test fiyatları tartışması bitmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iddiaları yalanlarken, Habertürk...

Süleyman Soylu istifa mı edecek?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi AKP’li Bülent Arınç’ın, Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarını ele aldığı yazısında dikkat...

Yasaklar AKP’lileri kapsamıyor mu

Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin yalnızca paket servis hizmeti vermesi kararlaştırılırken, Bursa’da tartışma yaratacak bir olay yaşandı.