Ana Sayfa Ekonomi BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor - SonDakikaHaberlerii

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor – SonDakikaHaberlerii

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Iştirake Ilişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Kapital Anamal Avansı Geri Alınmış Haklar Kar yahut Zararda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Vesair Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.002 0 123.850.002
Aktarımlar
14 21.637.496 -21.637.496
Yekun Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.803.006 3.817.207 2.014.201 0 2.014.201
Kar Hisseleri
14 -10.300.000 -10.300.000 0 -10.300.000
Devir Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -13.487.675 10.037.476 55.160.187 3.817.207 115.564.203 0 115.564.203
Cari Devir 01.01.2020 – 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 0 141.275.558
Aktarımlar
14 300.561 32.774.974 -33.075.535
Yekun Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.299.882 3.809.977 2.510.095 0 2.510.095
Devir Sonu Bakiyeler
60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -18.334.530 12.480.230 85.792.968 3.809.977 143.785.653 0 143.785.653

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2020 – 31.03.2020 Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.877.137 69.492.262
Devir Karı (Zararı)
3.809.977 3.817.207
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
3.809.977 3.817.207
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.561.516 35.655.076
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
9,10 18.579.581 15.721.511
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
98.546 88.634
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 88.634
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 98.546
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.881.215 8.753.039
Sair Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 4.881.215 8.753.039
Nema (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
11.743.888 7.693.650
Getiri Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19,20 11.743.888 7.693.650
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
21 11.358.294 2.175.185
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.172.035 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.172.035 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
-1.927.973 1.223.057
İşletme Anaparasında Gerçekleşen Değişimler
-5.273.673 38.260.688
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -5.232.916 -8.964.526
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-890.747 -592.696
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -107.002.960 -33.790.734
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-9.086.422 6.373.206
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 98.995.370 69.220.149
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.944.002 6.015.289
İşletme Anaparasında Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.097.820 77.732.971
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -4.837.964 -7.849.795
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -9.382.719 -390.914
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.442.400 10.651.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.551.278
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 2.551.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -8.399.730 -8.352.942
Alınan Getiri
19 12.290.852 19.004.197
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.239.516 -195.327.644
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 1.622.653 -1.978.924
Vesair Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 1.622.653 -1.978.924
Bağlı Taraflardan Alınan Gayrı Borçlardaki Azalış
6,23 0 -157.697.444
Kira Bağıtlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-8.827.429 -8.953.429
Ödenen Getiri
20 -24.034.740 -26.697.847
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESIRINDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.080.021 -115.184.127
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 3.080.021 -115.184.127
DEVIR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 402.750.436 273.895.711
PERIYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 405.830.457 158.711.584

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2020 Evvelki Periyot 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 405.830.457 402.750.436
Ticari Alacaklar
67.924.479 62.616.154
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
5,23 1.352.133 492.269
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 66.572.346 62.123.885
Başka Alacaklar
41.691
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
6 41.691
Stoklar
7 403.332.968 296.428.554
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
8 15.427.719 6.103.547
Gayri Dönen Varlıklar
600.000 0
ARA YEKUN
893.157.314 767.898.691
YEKUN DÖNEN VARLIKLAR
893.157.314 767.898.691
DURAN VARLIKLAR

Öteki Alacaklar
2.665.461 2.416.405
Bağlı Olmayan Taraflardan Gayrı Alacaklar
6 2.665.461 2.416.405
Maddi Duran Varlıklar
9 177.482.830 174.410.656
Tasarruf Hakkı Varlıkları
9 166.600.560 156.955.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 35.676.610 38.323.354
Peşin Ödenmiş Masraflar
8 266.733 504.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 137.795
YEKUN DURAN VARLIKLAR
382.692.194 372.747.905
YEKUN VARLIKLAR
1.275.849.508 1.140.646.596
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.730.741 57.312.498
Bağlı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
190.346 190.400
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4,23 190.346 190.400
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.540.395 57.122.098
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 59.540.395 57.122.098
Ticari Borçlar
848.837.471 751.694.665
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
5,23 169.139.604 150.930.750
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 679.697.867 600.763.915
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
12 15.416.380 13.237.201
Öteki Borçlar
3.817.336
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
3.817.336
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Akitlerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.173.105 1.702.749
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.924.689 585.700
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.172.264 28.858.145
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
12 11.955.196 11.717.973
Gayrı Kısa Vadeli Karşılıklar
11 30.217.068 17.140.172
Vesair Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.998.439 7.319.374
Bağlantılı Taraflara Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.000 14.000
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.984.439 7.305.374
ARA YEKUN
979.070.425 860.710.332
YEKUN KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
979.070.425 860.710.332
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
127.103.708 115.096.854
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
573.493 579.441
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4,23 573.493 579.441
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
126.530.215 114.517.413
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 126.530.215 114.517.413
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Akitlerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 839.077 971.563
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.876.825 22.592.289
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
12 24.876.825 22.592.289
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 173.820
YEKUN UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
152.993.430 138.660.706
YEKUN YÜKÜMLÜLÜKLER
1.132.063.855 999.371.038
ÖZKAYNAKLAR

Ana Iştirake Ilişkin Özkaynaklar
143.785.653 141.275.558
Ödenmiş Anamal
14 60.000.000 60.000.000
Anapara Avansı
13.570.500 13.570.500
Geri Alınmış Haklar (-)
-13.533.492 -13.533.492
Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Gayrı Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.334.530 -17.034.648
Yine Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
-18.334.530 -17.034.648
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
14 -18.334.530 -17.034.648
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 12.480.230 12.179.669
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
14 85.792.968 53.017.994
Net Periyot Karı yahut Zararı
3.809.977 33.075.535
YEKUN ÖZKAYNAKLAR
143.785.653 141.275.558
YEKUN KAYNAKLAR
1.275.849.508 1.140.646.596

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2020 – 31.03.2020 Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.03.2019
Kar yahut Zarar ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.177.770.984 1.023.644.702
Satışların Maliyeti
15 -1.046.348.457 -905.558.260
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.422.527 118.086.442
BRÜT KAR (ZARAR)
131.422.527 118.086.442
Umum Idare Masrafları
16,17 -14.359.900 -11.165.408
Pazarlama Masrafları
16,17 -84.021.675 -64.360.377
Esas Faaliyetlerden Sair Gelirler
18 3.203.129 7.726.142
Esas Faaliyetlerden Öbür Sarfiyatlar
18 -20.211.291 -36.600.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.032.790 13.686.042
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 13.673.199 19.004.197
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
19 -77.826
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.628.163 32.690.239
Finansman Sarfiyatları
20 -24.034.740 -26.697.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.593.423 5.992.392
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.783.446 -2.175.185
Devir Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.146.860 -3.326.662
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -636.586 1.151.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVIR KARI (ZARARI)
3.809.977 3.817.207
PERIYOT KARI (ZARARI)
3.809.977 3.817.207
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Iştirak Hakları
3.809.977 3.817.207
Hak Başına Yarar

Hak Başına Kar

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Behre Başına Kar/Zarar 22 0,06500000 0,06500000
Sulandırılmış Hak Başına Yarar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Zararda Yine Sınıflandırılmayacaklar
-1.299.882 -1.803.006
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-1.624.853 -2.253.758
Kar yahut Zararda Tekrar Sınıflandırılmayacak Vesair Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
21 324.971 450.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 324.971 450.752
Kar yahut Zarar Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar yahut Zararda Yine Sınıflandırılacak Vesair Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
0 0
GAYRI KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.299.882 -1.803.006
YEKUN KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.510.095 2.014.201
Yekun Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Iştirak Behreleri
2.510.095 2.014.201

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840953

BIST


SonDakikaHaberlerii

Son Dakika Haberlerihttps://sondakikahaberlerii.com
Spor, Teknoloji, Ekonomi ve Hayattan Haberler. Hepsi Ve Daha Fazlası Son Dakika Haberleriinde!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Must Read

Uzaktan eğitime ‘Cuma namazı’ ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen yazıda EBA canlı derslerin cuma namazına göre ayarlanması istendi. Ayrıca gönderilen yazıya göre 54 EBA canlı...

PES’ten Kılıçdaroğlu’na destek: Artık yeter

PES, Çakıcı'nın, Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerini kınadıklarına ilişkin bir açıklama yayımladı. "ARTIK YETER, KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAYIZ"PES'in resmi twitter hesabından daha önce...

Fahrettin Koca yalanlamıştı, Sağlık Bakanlığı harekete geçti!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un gündeme getirdiği, özel sağlık kuruluşlarındaki fahiş test fiyatları tartışması bitmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iddiaları yalanlarken, Habertürk...

Süleyman Soylu istifa mı edecek?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi AKP’li Bülent Arınç’ın, Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarını ele aldığı yazısında dikkat...

Yasaklar AKP’lileri kapsamıyor mu

Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin yalnızca paket servis hizmeti vermesi kararlaştırılırken, Bursa’da tartışma yaratacak bir olay yaşandı.