Ana Sayfa Ekonomi 31 bölgedeki 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı - SonDakikaHaberlerii

31 bölgedeki 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı – SonDakikaHaberlerii

Yeni tip koronavirüsle uğraş kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 Mayıs saat 00.00’a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak vilayet hadlerindeki tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatlerinde faaliyet gösterecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) farz gereksinimlerinin karşılanması ile hudutlu olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Birebir saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis formunda de satış yapabilecek.

2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar gizli olacak.

Kısıtlamanın olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş bölgeleri ile bu iş bölgelerinin yalnızca ekmek satan bayileri, başkaca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş mahalleri (Bu iş noktalarında yalnızca ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek) açık olacak.

1 Mayıs Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 2 ve 3 Mayıs günleri tatlı satış maksatlı iş bölgeleri yalnızca evlere/adrese servis formunda satış yapabilecek.

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 1-3 Mayıs günleri yalnızca hanelere paket servis formunda hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran biçimi iş konumları, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyetleri yürüten iş mekanları, kamu ve kişisel sıhhat kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zarurî kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım haneleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Davet Merkezleri, AFAD Üniteleri, Vefa Çevre Destek Üniteleri, Göç Yönetimi, PTT vb.), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve vilayet hudutları içinden geçen kentler arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere, belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu husus kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura prosedürü ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.

Doğal gaz, elektrik, petrol kolunda stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi), içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sıhhat hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, bulunduğu konumun il/ilçe Hıfzıssıhha Konseyi tarafından müsaade verilmesi kaidesi ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi üzere temel besin hususlarının üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen materyalleri ile bu gereçlerin üretimi için gereksinim duyulacak ham hususların üretiminin yapıldığı tesisler çalışmalarını sürdürebilecek.

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama noktaları, besin, arilik ve ilaç üzere kesimlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri, çalışanları inşaat alanında/maden yerinde bulunan şantiyede konaklayarak imalatı yahut çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (bu husus kapsamında inşaat ve konaklama tıpkı şantiye yeri içinde ise müsaade verilir, öteki bir konumdan çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların diğer bir noktaya gitmelerine müsaade verilmeyecek. Çalışma meydanı yalnızca inşaat alanı/maden meydanları ile sınırlıdır) çalışmalarına devam edebilecek.

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, daha evvelden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen vade içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata bahis mal, gereç, eser, araç-gereç üreten iş tarafları ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan koşullara uymaları kaydıyla), sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü sebze-meyve halleri, zirai gayeli akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri, kısıtlama vadesinde yağmura bağımlı ziraî faaliyetler göz önünde bulundurularak valilikler/kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek muhtaçlığa nazaran kura ile belirlenecek, zirai ilaç, tohum, fide, gübre ve gibisi ziraî üretime ait eser satışı yapan işletmeler faaliyetini sürdürecek.

İstisna kapsamında olan şahıslar

Açık olacak iş noktası, işletme ve kurumlarda başkan, hizmetli yahut çalışanlar, kamu nizamı ve güvenliğinin sağlanmasında vazifeli olanlar (özel güvenlik vazifelileri dahil), acil davet merkezleri, Vefa Çevre Destek Üniteleri, Kızılay ve AFAD’da hizmet sahalar, cenaze defin süreçlerinde vazifeli olanlar (din hizmetlileri, hastane ve belediye hizmetlileri ve benzeri) ile bir numara radde yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon ve benzerinin kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde vazifeli olanlar, eser ve/veya materyallerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında hizmetli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, evlat konutları vb. içtimaî koruma/bakım merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere “özel gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom ve gibisi dallarda faaliyet yürüten iş mahallerinin yüksek noktalı maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları üzere farz olarak çalıştırılması gereken kısımlarında vazifeli olanlar istisna kapsamında bulunacak.

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin malumat süreç merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal eserlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sonlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının farz gereksinimini karşılamak üzere dışarı çıkanlar, kısıtlama müddetince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış noktalarının hanelere servis hizmetinde hizmetli olanlar ve 1 Mayıs Cuma günü 09.00-14.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manavların konutlara servis hizmetinde vazifeli olanlar, mecburî sıhhat randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), yurt, pansiyon, şantiye ve gibisi toplu konumlarda kalanların gereksinim duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında hizmetli olanlar, iş sıhhati ve güvenliği nedeniyle iş konumlarından ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş bölgesi doktoru ve benzeri), veteriner tabipler, ziraî üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama üzere faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere nazaran İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyetlerince müsaade verilenler, servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek koşulu ile teknik servis çalışanları, iş noktalarının saklı olduğu saatlerde/günlerde mütemadi olarak iş bölgelerini bekleyenler, belediyelerin toplu taşıma, paklık, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere cuma günü ve hafta sonu çalışacak işçi, tedarik zincirinin aksamaması emeliyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallarda ve 3 Mayıs Pazar günü saat 18.00’den sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, materyal ve eserlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında vazifeli olanlar (bu husus kapsamında hiçbir biçimde mal, materyal ve eser satışı yapılamaz), madencilik, inşaat ve gayri büyük yatırım girişimlerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar istisna kapsamında olacak.

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların konutlarında kalması esas olacak.

Ekmek dağıtım planı yapılacak

Seyahat müsaade evrakları sokağa çıkma kısıtlaması müddetince makbul kabul edilecek.

Başta sıhhat ve güvenlik olmak üzere kamu nizamının tesisi emeliyle vazifeli olan kamu vazifelilerinin kent içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli önlemler alınacak.

Ekmek dağıtımının nizamlı olması maksadıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, lokal idare, emniyet ve jandarma temsilcilerinin iştirakiyle oluşacak encümen tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten iş mahallerinin sorumlu oldukları dağıtım nahiyeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım kesimi için vazife yapacak araç listeleri belirlenecek.

Bu formda yapılacak planlama dışında yalnızca Vefa Içtimaî Destek Üniteleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

Kararlara uymayanlar hakkında süreç

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacak. 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri ise gazete dağıtımı, yalnızca gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Toplumsal Destek Üniteleri aracılığıyla yapılacak.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci unsuru yeterince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere karşıtlığın durumuna nazaran kanunun ilgili hususları yeterince süreç yapılacak, konusu günah oluşum eden davranışlara ait Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci unsuru kapsamında gerekli isimli süreçler başlatılacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması 4 Mayıs saat 00.00’da sona erecek.

AA


SonDakikaHaberlerii

Son Dakika Haberlerihttps://sondakikahaberlerii.com
Spor, Teknoloji, Ekonomi ve Hayattan Haberler. Hepsi Ve Daha Fazlası Son Dakika Haberleriinde!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Must Read

Uzaktan eğitime ‘Cuma namazı’ ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen yazıda EBA canlı derslerin cuma namazına göre ayarlanması istendi. Ayrıca gönderilen yazıya göre 54 EBA canlı...

PES’ten Kılıçdaroğlu’na destek: Artık yeter

PES, Çakıcı'nın, Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerini kınadıklarına ilişkin bir açıklama yayımladı. "ARTIK YETER, KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAYIZ"PES'in resmi twitter hesabından daha önce...

Fahrettin Koca yalanlamıştı, Sağlık Bakanlığı harekete geçti!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un gündeme getirdiği, özel sağlık kuruluşlarındaki fahiş test fiyatları tartışması bitmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iddiaları yalanlarken, Habertürk...

Süleyman Soylu istifa mı edecek?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi AKP’li Bülent Arınç’ın, Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarını ele aldığı yazısında dikkat...

Yasaklar AKP’lileri kapsamıyor mu

Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin yalnızca paket servis hizmeti vermesi kararlaştırılırken, Bursa’da tartışma yaratacak bir olay yaşandı.